Tuyển dụng
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm máy tính, máy văn phòng, kỹ thuật số, điện thoại, điện tử - âm thanh, điện lạnh, đồ gia dụng và văn phòng phẩm các loại. Với sự phát triển không ngừng trong kinh doanh, Hồng Hà luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết và có niềm đam mê nghề nghiệp.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm máy tính, máy văn phòng, kỹ thuật số, điện thoại, điện tử - âm thanh, điện lạnh, đồ gia dụng và văn phòng phẩm các loại. Với sự phát triển không ngừng trong kinh doanh, Hồng Hà luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết và có niềm đam mê nghề nghiệp.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm máy tính, máy văn phòng, kỹ thuật số, điện thoại, điện tử - âm thanh, điện lạnh, đồ gia dụng và văn phòng phẩm các loại. Với sự phát triển không ngừng trong kinh doanh, Hồng Hà luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết và có niềm đam mê nghề nghiệp.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Với sự phát triển không ngừng, Hồng Hà luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết và có niềm đam mê nghề nghiệp. Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hãy gửi CV cho chúng tôi. Website: http://hongha.asia Địa chỉ: 171 Lê Lợi - Vinh - Nghệ An.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Với sự phát triển không ngừng, Hồng Hà luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết và có niềm đam mê nghề nghiệp. Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hãy gửi CV cho chúng tôi. Website: http://hongha.asia Địa chỉ: 171 Lê Lợi - Vinh - Nghệ An.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Công ty dành mọi dành mọi nỗ lực để xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát triển vươn lên bằng sự tự tin, cạnh tranh bằng năng lực tài năng, gắn bó bằng tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp. Website: http://hongha.asia Địa chỉ: 171 Lê Lợi - Vinh - Nghệ An.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Công ty dành mọi dành mọi nỗ lực để xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát triển vươn lên bằng sự tự tin, cạnh tranh bằng năng lực tài năng, gắn bó bằng tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp. Website: http://hongha.asia Địa chỉ: 171 Lê Lợi - Vinh - Nghệ An.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Công ty dành mọi dành mọi nỗ lực để xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát triển vươn lên bằng sự tự tin, cạnh tranh bằng năng lực tài năng, gắn bó bằng tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Công ty dành mọi dành mọi nỗ lực để xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát triển vươn lên bằng sự tự tin, cạnh tranh bằng năng lực tài năng, gắn bó bằng tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp.
Công ty CPTM Hồng Hà là nhà cung cấp lớn nhất và uy tín nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị Máy văn phòng, Máy vi tính, các thiết bị Kỹ thuật số, Điện thoại, Điện tử - Âm thanh, Điện lạnh, Hàng gia dụng và Văn phòng phẩm các loại. Công ty dành mọi dành mọi nỗ lực để xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát triển vươn lên bằng sự tự tin, cạnh tranh bằng năng lực tài năng, gắn bó bằng tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp.
Nhận bản tin khuyến mãi
Đăng ký email để nhận tin
Email
Mua hàng online:
(038) 3.833.933 - ext: 270

Back to Top